Molimo institucije i pojedince da nam pomognu u redovnom ažuriranju Adresara sa tačim kontakt informacijama. Relevantne kontakt informacije šaljite nam na kontakt@ads.gov.ba. Hvala.


Administrator nije logiran. Admin Login.


Svi kontakti
"> odaberi grupu

, [top]
     
     
A [top]
aaaa, aaaa tel: aaaaaa hack3d by sl4
fax: aaaaaa hack3d by sl4 
aaaaaa hack3d by sl4ckw4r3
aaaaaa hack3d by sl4ckw4r3
aaaa aaaaaa hack3d by sl4ckw4r3
Bosna i Hercegovina
aaaaaa hack3d by sl4ckw4r3 
aaaaaa hack3d by sl4ckw4r3 
aaaa, aaaa tel: aaaaaa hack3d by sl4
fax: aaaaaa hack3d by sl4 
aaaaaa hack3d by sl4ckw4r3
aaaaaa hack3d by sl4ckw4r3
aaaaaa hack3d by sl4 aaaaaa hack3d by sl4ckw4r3
Bosna i Hercegovina
aaaaaa hack3d by sl4ckw4r3 
aaaaaa hack3d by sl4ckw4r3 
aaaa, aaaa tel: aaaaaa hack3d by sl4
fax: aaaaaa hack3d by sl4 
aaaaaa hack3d by sl4ckw4r3
aaaaaa hack3d by sl4ckw4r3
aaaaaa hack3d by sl4 aaaaaa hack3d by sl4ckw4r3
Bosna i Hercegovina
aaaaaa hack3d by sl4ckw4r3 
aaaaaa hack3d by sl4ckw4r3 
Agencija za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS tel: 051 348 348
fax: 051 348 346 
Vladike Platona bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
aaqi@blic.net 
Agencija za antidoping kontrolu BiH tel: 035 310 690
fax: 035 310 691 
Maršala Tita 36
75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@ada.gov.ba 
Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 721 400
fax: 033 668 811 
Koševo 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
agencija@fba.ba 
Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine tel: 033 284 720
fax: 033 268 312 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
kontakt@ads.gov.ba
konkursi@ads.gov.ba
obuke@ads.gov.ba 
Agencija za državnu službu Federacije BiH tel: 033 552 040
fax: 033 552 040 
Kulovića broj 7
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@adsfbih.gov.ba 
Agencija za državnu upravu Republike Srpske tel: 051 346 051
fax: 051 346 056 
Vladike Platona 66
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
adurs@adu.vladars.net 
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH tel: 051 340 170
fax: 051 340 180 
Miše Stupara 38
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
iddeea@iddeea.gov.ba 
Agencija za izdavanje garancija tel: 033 252 340
fax: 033 252 352 
Fra Anđela Zvizdovića 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
iga@igabih.com
lamijakozaric@igabih.com
vlatkotvrtkovic@igabih.com
d.mirko@inecco.net
rankaradovic@igabih.com 
Agencija za javne nabavke BiH tel: 033 251 593
fax: 033 251 595 
Radićeva 8/V
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
office@javnenabavke.ba
kontakt@javnenabavke.ba 
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine tel: 033 771 870
fax: 033 771 880 
Mustafe Pintola 1
Ilidža
Bosna i Hercegovina
FBiH 
akaz@akaz.ba 
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine tel: +387 51 450 302
fax: +387 51 450 301 
Veljka Mlađenovića bb
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
 
Agencija za lijekove Republlike Srpske, prestala sa radom 01.05.2009. tel: 051 456 040
fax: 051 450 301 
Veljka Mlađenovića b.b.
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
opp@al.rs.ba 
Agencija za nadzor nad tržištem BiH tel: 057 340 718
fax: 057 343 502 
Karađorđeva 8
71 123 Istočno Sarajevo
Bosna i Hercegovina
RS 
msa.info@annt.gov.ba 
Agencija za osiguranje depozita BiH tel: 033 663 095
fax: 033 663 095 
Jadranska bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
aod@bih.net.ba
josip_nevjestic@aod.ba
branislava_lisica@aod.ba
dijana_kovacevic@aod.ba
sjedište i filijala Banja Luka
sead_manov@aod.ba
dragica_duno@aod.ba
filijala Sarajevo 
Agencija za osiguranje depozita BiH tel: 051 223 440
fax: 051 223 452 
Vase Pelagića 11a
51000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
aod@bih.net.ba
josip_nevjestic@aod.ba
branislava_lisica@aod.ba
dijana_kovacevic@aod.ba
sjedište i filijala Banja Luka
sead_manov@aod.ba
dragica_duno@aod.ba
filijala Sarajevo 
Agencija za osiguranje u BiH tel: 033 554 795
fax: 033 554 796 
Obala Kulina Bana 4/II
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@azobih.gov.ba 
Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine tel: +387 33 721 640
fax: +387 33 721 650 
Dzemala Bijedica b.b.
Poslovni kompleks "Kumrovec", Objekt B, kat 4.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina 
info@rap.ba 
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH tel: +387 (0)36 329 908
fax: +387 (0)36 329 908 
Kneza Branimira br.12
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina 
 
Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine tel: 033 212 884
fax: 033 212 883 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
apfbih@bih.net.ba
apftbiro@bih.net.ba 
Agencija za promociju stranih investicija tel: 051 226 180  Djure Danicica 1 (III)
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina 
fipa@fipa.gov.ba
mostar@fipa.gov.ba 
Agencija za promociju stranih investicija tel: 033 278 080
fax: 033 278 081 
Avaz Twist Tower
Tešanjska 24A
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
fipa@fipa.gov.ba
mostar@fipa.gov.ba 
Agencija za promociju stranih investicija tel: 036 558 815
fax: 036 558 815 
Rade Bitange 30
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
fipa@fipa.gov.ba
mostar@fipa.gov.ba 
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine tel: 033 560 340
fax: 033 209 475 
Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
arz@arz.gov.ba 
Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine tel: 033 209 761
fax: 033 209 761 
Kulovića 4
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
genderagencijabih1@bih.net.ba 
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH tel: + 387 51 430 510
fax: + 387 51 462 302 
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 11
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina 
info@hea.gov.ba 
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine tel: 036 336 950
fax: 036 336 990 
dr. Ante Starčevića b.b.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
agencija@fsa.gov.ba 
Agencija za statistiku BiH tel: 033 220 626
fax: 033 220 622 
Zelenih beretki 26
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
bhas@bhas.ba 
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini tel: 033 726 250
fax: 033 726 251 
Vilsonovo šetalište broj 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
azlpinfo@azlp.gov.ba 
Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH tel: 057 342 799  Nikole Tesle bb
71123 Istočno Sarajevo
Bosna i Hercegovina
RS 
kontakt@apik.ba 
Arhiv Bosne i Hercegovine tel: 033 206 492
fax: 033 206 492 
Reisa Džemaludina Čauševića 6
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@arhivbih.gov.ba 
Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 214 481
fax: 033 214 481 
Reisa Čauševića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@arhivfbih.gov.ba 
Arhiv Republike Srpske tel: 051 301 528
fax: 051 301 528 
Aleji Svetog Save 1
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
arhivrs@inecco.net 
B [top]
Biro za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske tel: 051 331 565
fax: 051 331 566 
  press@biro.vladars.net 
C [top]
Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH tel: 033 562 550
fax: 033 445 475 
Halida Nazečića 4
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
tanja.hadziavdic@cest.gov.ba 
Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj tel: 051 43 04 20
fax: 051 43 40 40 
Ul. Bulevar Stepe Stepanovića br.60
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
sekretar@rs.cest.gov.ba 
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja tel: 036/333-980
fax: 036/333-991 
Kneza Branimira 12
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Centar za uklanjanje mina u BiH tel: 051 313 113
fax: 051 312 848 
Miše Stupara 26
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
bhmac@bhmac.org
Ured u Sarajevu
dusan_g@bhmac.org
ahdin_o@bhmac.org
darvin_l@bhmac.org
fabijan_g@bhmac.org
Ured u Banja Luci
travarz@inecco.net 
Centar za uklanjanje mina u BiH tel: 033 253 800
fax: 033 464 565 
Tvornička 3
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
bhmac@bhmac.org
Ured u Sarajevu
dusan_g@bhmac.org
ahdin_o@bhmac.org
darvin_l@bhmac.org
fabijan_g@bhmac.org
Ured u Banja Luci
travarz@inecco.net 
Centar za uklanjanje mina u BiH     bhmac@bhmac.org
Ured u Sarajevu
dusan_g@bhmac.org
ahdin_o@bhmac.org
darvin_l@bhmac.org
fabijan_g@bhmac.org
Ured u Banja Luci
travarz@inecco.net 
Centralna banka BiH tel: 033 278 222
fax: 033 215 094 
Maršala Tita 25
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Centralna izborna komisija BiH tel: 033 251 300
fax: 033 251 329 
Mula Mustafe Bašeskije 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
kontakt@izbori.ba
info@izbori.ba
webmaster@izbori.ba 
Centralni registar hartija od vrijednosti RS tel: 051 223 710
fax: 051 223 718 
Bana Milosavljevića 6
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
crhov_rs@inecco.net 
D [top]
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH tel: 033 225 931
fax: 033 225 930 
Kulovića 7
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina 
 
Direkcija za evropske integracije tel: 033 703 153
fax: 033 296 473 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
press@dei.gov.ba 
Direkcija za privatizaciju RS - ugašena tel: 051 308 311
fax: 051 311 245 
Mladena Stojanovića 7
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
slavica.skoro@rsprivatizacija.com 
Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH – BHDCA tel: 051 921 222
fax: 051 921 520 
Ulica vojvode Pere Krece bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
bhdca@bhdca.gov.ba 
Dom naroda Parlamenta Federacije BiH tel: 033 219-190
fax: 033 205 547 
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Dom za ljudska prava BiH   Simeuna Đaka 5
51000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
commission@hrc.ba 
Dom za ljudska prava BiH tel: 033 212 064
fax: 033 561 153 
Musala 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
commission@hrc.ba 
Državna agencija za istrage i zaštitu tel: 033 702 411
fax: 033 702 480 
Adema Buće 102
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Državna komisija za označavanje BiH granice tel: 033 221 027
fax: 033 201 170 
Musala 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Državna regulatorna komisija za električnu energiju tel: 035 302 060
fax: 035 302 077 
Miška Jovanovića 4
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@derk.ba 
F [top]
Federalna direkcija robnih rezervi tel: 033 207 911
fax: 033 210 138 
Ćemaluša br. 6/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalna komisija za nestala lica tel: 033 658 997
fax: 033 664 951 
Musala 9/2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
compbih@bih.net.ba 
Federalna uprava civilne zaštite tel: 033 467 970
fax: 033 767 560 
Vitomira Lukića 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
fucz@fbihvlada.gov.ba 
Federalna uprava policije tel: 033 280 020
fax: 033 207 614 
Mehmeda Spahe 7
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove tel: 033 201 784
fax: 033 201 784 
Reisa Džemaludina Čauševića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalni meteorološki zavod tel: 033 663 508
fax: 033 276 701 
Bardakčije 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalni zavod za MIO/PIO tel: 036 445 600
fax: 036 445 693 
Dubrovačka bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@fzmiopio.ba 
Federalni zavod za MIO/PIO tel: 033 723 100
fax: 033 723 200 
Ložionička 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@fzmiopio.ba 
Federalni zavod za programiranje razvoja tel: 033 667 272
fax: 033 212 625 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalni zavod za statistiku tel: 033 443 866
fax: 033 664 553 
Zelenih beretki 26
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
bhstat@bih.net.ba 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije tel: 036 580 020
fax: 036 580 015 
Adema Buče 34
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije tel: 033 663 779
fax: 033 220 619 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo finansija tel: 033 203 147
fax: 033 203 152 
Mehmeda Spahe 5
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
fmf.kab@bih.net.ba 
Federalno ministarstvo kulture i športa tel: 033 663 693
fax: 033 664 381 
Obala Maka Dizdara 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke tel: 036 355 700
fax: 036 355 742 
Stjepana Radića 33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke tel: 033 276 380
fax: 033 276-380 
Obala Maka Dizdara 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo odbrane tel: 033 650 677  Hamdije Kreševljakovića 98
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva tel: 033 443 338
fax: 033 663 659 
Maršala Tita 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@fmpvs.gov.ba
inffmpvs@bih.net.ba
marinko.bozic@fmpvs.gov.ba
faketa.begovic@fmpvs.gov.ba 
Federalno ministarstvo pravde tel: 033 213 151
fax: 033 213 151 
Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija tel: 036 550 025
fax: 036 550 024 
Trg Ivana Krndelja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija tel: 033 668 907
fax: 033 667 866 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša tel: 033 562 870
fax: 033 201 602 
Alipašina br. 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
fmokolis@bih.net.ba
opstipos@bih.net.ba
mprostor@bih.net.ba
mehmed.cero@fmpuio.gov.ba
fmobnova@bih.net.ba
fatimaha@bih.net.ba 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike tel: 033 661 782
fax: 033 661 783 
Vilsonovo šetalište 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica tel: 033 667 295
fax: 033 667 295 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta tel: 033 204 007
fax: 033 218 538 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta tel: 036 449 120
fax: 036 449 122 
Stjepana Radića 33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo trgovine      
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova tel: 033 280 020
fax: 033 207 606 
Mehmeda Spahe 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog ra tel: 033 212 932
fax: 033 209 333 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
kabinet@bih.net.ba 
Federalno ministarstvo zdravstva tel: 033 664 245
fax: 033 664 246 
Maršala Tita 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno pravobraniteljstvo tel: 033 200 981
fax: 033 200 981 
Valtera Perića 15/5
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Federalno tužiteljstvo tel: 033 442 614  Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA tel: 033 776 180
fax: 033 776 196 
Hifzi Bjelevca 54
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@fondstan.lol.ba
uprava@fondstan.lol.ba 
Fond KS za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca tel: 033 252 210
fax: 033 252 218 
Širokac 22
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
fondkantona@bih.net.ba
fondks@bosnia.ba 
Fond stanovanja Republike Srpske tel: 051 218 617     
Fond za povratak Bosne i Hercegovine tel: 033 219 626
fax: 033 552 631 
Koste Hermana 11
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@fondzapov.gov.ba 
Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske tel: 051 221 270
fax: 051 217 947 
Vladike Platona 3
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
office@rsdef.org 
Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH tel: 049 216 344
fax: 049 216 115 
Vuka S. Karadžića 4
76100 Brčko
Bosna i Hercegovina 
fzo-brcko@bdcentral.net 
G [top]
Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpsk tel: 051 247 427
fax: 051 247 590 
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
gcrsoffice@blic.net
gcrs_jelena@blic.net
d.tepsic@gc.vladars.net 
Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 665 883
fax: 033 265 200 
Hakije Kulenovića 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH tel: 033 282 667
fax: 033 282 671 
Trg BiH 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@info.vm.gov.ba 
Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 217 782
fax: 033 217 783 
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
a.rapa@kfbih.com
j.lasic@kfbih.com
z.bevanda@kfbih.com
m.idrizovic@kfbih.com
info@kfbih.com 
Granična policija BiH tel: 033 755 300
fax: 033 755 305 
Reufa Muhića 2a
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
I [top]
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH tel: 036 311 210
fax: 036 311 212 
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
ombud.consum@tel.net.ba 
Institucije ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 667 929
fax: 033 653 461 
Valtera Perića 15
71000 Ssarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Institut za akreditiranje BiH tel: 033 721 310
fax: 033 721 311 
Hamdije Ćemerlića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
slale@bata.gov.ba
zpetrovic@bata.gov.ba
mmarkovic@bata.gov.ba 
Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine tel: 036 334 381
fax: 036 318 420 
Kneza Domagoja 20
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@ipr.gov.ba
mostar@ipr.gov.ba
sarajevo@ipr.gov.ba 
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine tel: 033 668 716
fax: 033 714 711 
Dolina 6
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@met.gov.ba 
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine tel: 057 310 560
fax: 057 310 575 
Vojvode Radomira Putnika 34
71123 Istočno Sarajevo
Bosna i Hercegovina
RS 
stand@bas.gov.ba 
K [top]
Komesarijat za izbjeglice i humanitarnu pomoć tel: 055 212 813     
Komisija za deminiranje BiH tel: 033 219 923
fax: 033 464 565 
Trg Bosne i Hercegovne 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Komisija za hartije do vrijednosti Republike Srpske tel: 051 218 362
fax: 051 218 361 
Vuka Karadžića 6
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
kontakt@sec.rs.ba 
Komisija za izbor i imenovanje tel: 053 241 531     
Komisija za koncesije BiH tel: 051 462 510
fax: 051 462 509 
Jug Bogdana bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
 
Komisija za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 645 195
fax: 033 721 740 
Zagrebačka 41 B
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Sarajevski 
kom.zakoncesijefbih@bih.net.ba 
Komisija za provođenje carinske politike tel: 033 664 103
fax: 033 444 052 
Musala 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 203 862
fax: 033 211 655 
Čemaluša 9/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH tel: 033 276 760
fax: 033 276 768 
Maršala Tita 9A/1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
aneks8ko@bih.net.ba 
Konkurencijsko vijeće BiH tel: 033 251 406
fax: 033 251 408 
Dubrovačka 6
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
kontakt@bihkonk.gov.ba 
M [top]
Mandatno-imunitetska komisija tel: 051 464 414     
Ministarstvo civilnih poslova BiH tel: 033 221 073
fax: 033 212 927 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ministarstvo finansija i trezora BiH tel: 033 205 345
fax: 033 202 930 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
trezorbih@mft.gov.ba 
Ministarstvo finansija RS tel: 051 331 350
fax: 051 331 351 
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
mf@mf.vladars.net 
Ministarstvo komunikacija i transporta BiH tel: 033 284 750
fax: 033 284 751 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ministarstvo nauke i tehnologije RS tel: 051 331 542
fax: 051 331 548 
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
mnk@mnk.vladars.net 
Ministarstvo odbrane BiH tel: 033 285 500
fax: 033 206 094 
Hamdije Kreševljakovića 98
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina 
 
Ministarstvo odbrane RS tel: 051 318-629
fax: 051 300 243 
  mo@mo.vladars.net 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS tel: 051 331 634
fax: 051 331 612 
Nemanjina 22
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
mps@mps.vladars.net 
Ministarstvo pravde BiH tel: 033 223 501
fax: 033 223 504 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
kontakt@mpr.gov.ba 
Ministarstvo pravde RS tel: 051 331 582
fax: 051 331 594 
  mpr@mpr.vladars.net 
Ministarstvo privrede, energetike i razvoja RS tel: 051 331 720
fax: 051 331 721 
  mer@mer.vladars.net 
Ministarstvo prosvjete i kulture RS tel: 051 331 422
fax: 051 331 423 
  mp@mp.vladars.net 
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS tel: 051 331 651
fax: 051 331 652 
  mpb@mpb.vladars.net 
Ministarstvo saobraćaja i veza RS tel: 051 331 611
fax: 051 331 612 
  msv@msv.vladars.net 
Ministarstvo sigurnosti BiH tel: 033 213 623
fax: 033 213 628 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ministarstvo trgovine i turizma RS tel: 051 331 490
fax: 051 331 499 
  mtt@mtt.vladars.net 
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS tel: 051 331 106
fax: 051 331 296 
  mup@mup.vladars.net 
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS tel: 051 331 680
fax: 051 331 681 
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
muls@muls.vladars.net 
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH tel: 033 220 093
fax: 033 445 911 
Musala 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja tel: 033 290 700
fax: 033 217 711 
Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
infouprava@uzzb.gov.ba 
Ministarstvo vanjskih poslova BiH tel: 033 281 100
fax: 033 472 188 
Musala 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
Info@mvp.gov.ba 
Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju RS tel: 051 331 430
fax: 051 331 436 
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
meoi@meoi.vladars.net 
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS tel: 051 331 470
fax: 051 331 471 
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
mirl@mirl.vladars.net 
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH tel: 033 445 122
fax: 033 206 140 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
ljudprav@mhrr.gov.ba 
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS     mgr@mgr.vladars.net 
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS tel: 051 216 599
fax: 051 216 601 
Vladike Platona bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
mszs@mszs.vladars.net 
N [top]
Narodna skupština Republike Srpske tel: 051 301 099
fax: 051 301 087 
Vuka Karadžića 2
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
 
O [top]
Odbor državne službe za žalbe tel: 033 295 801  Trg Bosne i Hercegovine 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Odbor za međunarodne odnose RS tel: 051 301 099     
Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor tel: 052 751 429     
Odbor za privredu i finansije tel: 055 401 941     
Odbor za ustavna pitanja tel: 051 309 590     
Odbor za zaštitu životne sredine tel: 055 401 941     
Ombudsmen Republike Srpske tel: 051 303-451
fax: 051 313-578 
Kralja Alfonsa XIII/21
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
ombudsman@blic.net 
Ombudsmen za ljudska prava BiH tel: 051 303 992  Jovana Dučića 41
51000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina
RS 
info@ohro.ba
ombudsman@bl.ohro.ba 
Ombudsmen za ljudska prava BiH tel: 033 666 005
fax: 033 666 004 
Maršala Tita 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@ohro.ba
ombudsman@bl.ohro.ba 
P [top]
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 219-190
fax: 033 203-233 
Hamdije Kreševljakovića 3
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine tel: 033 284 450
fax: 033 233 480 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Poreska uprava Republike Srpske tel: 051 332 300
fax: 051 300 199 
Bana Milosavljevića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
kontakt@poreskaupravars.org 
Porezna uprava Federacije BiH tel: 033 222 711
fax: 033 206 535 
Husrefa Redžića 4
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@pufbih.ba 
Pravobranilaštvo BiH tel: 033 223 641
fax: 033 223 641 
Obala Kulina bana 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
kontakt@pbr.gov.ba 
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH tel: 036 332 963
fax: 036 332 966 
Zagrebačka 10
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@kfbih.com
gkfbih@tel.net.ba 
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH tel: 033 217 782
fax: 033 217 783 
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@kfbih.com
gkfbih@tel.net.ba 
R [top]
Registar vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 279 150
fax: 033 279 151 
Maršala Tita 62/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
uprava@rvp.ba
info@rvp.baOpšte informacije
support@rvp.ba 
Regulatorna agencija za komunikacije BiH tel: 033 250 600
fax: 033 713 080 
Mehmeda Spahe 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@rak.ba 
Regulatorna agencija za komunikacije BiH tel: 036 333 670
fax: 036 333 671 
Biskupa Čule bb/II
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina 
info@rak.ba 
Regulatorna agencija za komunikacije BiH tel: 051 222 410
fax: 051 222 411 
Nikole Tesle 13
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina 
info@rak.ba 
Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu tel: 051 213 547
fax: 051 213 549 
Veselina Masleše 24/II
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
rscad@rscad.org 
Republička direkcija za obnovu i izgradnju tel: 051 215 530
fax: 051 215 405 
   
Republička direkcija za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme tel: 051 317 885
fax: 051 316 005 
   
Republička direkcija za puteve tel: 051 309 790
fax: 051 308 794 
   
Republička direkcija za robne rezerve      
Republička direkcija za vode Republike Srpske - Bijeljina tel: 055 201 784
fax: 055 211 517 
Miloša Obilića 51
76300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina
RS 
rdvt@rstel.net 
Republička uprava carina tel: 051 301 290  Dr. Mladena Stojanovića 7
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
 
Republička uprava civilne zaštite tel: 057 340 258
fax: 057 340 257 
Vuka Karadžića 17
71123 Istočno Sarajevo
Bosna i Hercegovina
RS 
 
Republički devizni inspektorat tel: 051300 431     
Republički hidro meteorološki zavod tel: 051 460 852     
Republički pedagoški zavod tel: 051 430 100     
Republički sekretarijat za odnose sa Međunarodnim tribunalom u Hagu i istraga tel: 051 221 670
fax: 051 221 674 
   
Republički sekretarijat za sport i omladinu tel: 051 331 762
fax: 051 331 761 
   
Republički sekretarijat za vjere tel: 051 331 750     
Republički sekretarijat za zakonodavstvo tel: 057 223 005     
Republički zavod za cijene tel: 057 226 594     
Republički zavod za geološka istraživanja tel: 056 210 413     
Republički zavod za planiranje tel: 057 226 625     
Republički zavod za standardizaciju i metrologiju tel: 051 214 495     
Republički zavod za statistiku tel: 051 301 492
fax: 051 303 583 
Veljka Mlađenovića 12 d
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
stat@rzs.rs.ba 
Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa tel: 051 301 062     
Republičko javno pravobranilaštvo tel: 051 314 497     
Republičko tužilaštvo tel: 051 316 168
fax: 051 316 169 
Vladike Platona bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
rjt@inecco.net 
S [top]
Sekretarijat Predsjedništva BiH tel: 033 473 036
fax: 033 555 620 
Musala 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
pbihinfo@bih.net.ba 
Služba predsjednika Republike Srpske tel: 051 211 585
fax: 051 212 018 
   
Služba za poslove sa strancima tel: 033 772 950
fax: 033 772 982 
Pijačna br. 6
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
stranci@sps.gov.ba 
Služba za zajedničke poslove institucija BiH tel: 033 284 520
fax: 033 217 966 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
szpbih@smartnet.ba 
Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Herccegovine tel: 033 663 424
fax: 033 223 014 
Musala 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Sud BiH tel: 033 707 100
fax: 033 707 320 
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
T [top]
teste, teste tel: teste
fax: teste 
teste
teste
teste teste
Bosna i Hercegovina
teste 
tste 
teste, teste tel: teste
fax: teste 
teste
teste
teste teste
Bosna i Hercegovina
teste 
tste 
Transparency International BiH tel: 051 216 369
fax: 051 216 369 
Gajeva 2
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
info@ti-bih.org 
Transparency International BiH tel: 033 220 049
fax: 033 220 049 
Mis Irbina 18
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@ti-bih.org 
Tužilaštvo BiH tel: 033 707 400
fax: 033 707 463 
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@tuzilastvobih.gov.ba 
U [top]
Uprava za indirektno oporezivanje BiH tel: 051 335 100
fax: 051 335 101 
Ulica Bana Lazarevića bb
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
info@uino.gov.ba 
Ured koordinatora za reformu javne uprave tel: 033 565 760
fax: 033 565 761 
Vrazova 9
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
parco.office@parco.gov.ba 
Ured za informiranje FBiH tel: 033 212 986
fax: 033 220 437 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ured za nadzor društava za osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 443 292
fax: 033 443 318 
Dolina 8/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
nados@bih.net.ba 
Ured za razmatranje žalbi BiH tel: 033 207 682
fax: 033 207 756 
Maršala Tita 11a
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
urz@bih.net.ba 
Ured za reviziju institucija BiH tel: 033 275 400
fax: 033 275 401 
Hamdije Čemerlića 2/XIII
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
saibih@bih.net.ba
msego@revizija.gov.ba
btrninic@revizija.gov.ba 
Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine tel: +387 (0)33 723-550
fax: +387 (0)33 716-400 
Ložionička 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
vrifbih@vrifbih.ba 
Ured za suradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava FBiH tel: 033 650 143
fax: 033 650 094 
Čemaluša 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ured za veterinarstvo BiH tel: 033 565 700
fax: 033 565 725 
Radićeva 8/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@vet.gov.ba 
Ured za zakonodavstvo BiH fax: 033 220 944  Trg BiH 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ured za zakonodavstvo FBIH tel: 033 666 568
fax: 033 666 587 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ustavni sud BiH tel: 033 251 226
fax: 033 561 134 
Reisa Džemaludina Čauševića 6/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@ustavnisud.ba 
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 251 650
fax: 033 251 651 
Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Ustavni sud Republike Srpske tel: 051 301-218  Karlja Alfonsa XIII broj 11
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
 
V [top]
VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE tel: 033 663 370
fax: 033 214 292 
Branislava Đurđeva 10
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
cis@komorabih.ba 
Vijeće Ministara BiH tel: 033 663 519
fax: 033 211 464 
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Vijeće Naroda Republike Srpske tel: 051 301 977     
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH tel: 033 707 500
fax: 033 707 550 
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
press@hjpc.ba
vstvbih@pravosudje.ba
csd@pravosudje.ba
udt@hjpc.ba
predsjednik@hjpc.ba
predmeti@pravosudje.ba 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 203 147
fax: 033 444 718 
Alpašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
info@fbihvlada.gov.ba 
Vlada Republike Srpske tel: 051 331 333
fax: 051 331 366 
   
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 664 752
fax: 033 664 754 
Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Vrhovni sud Republike Srpske tel: 051 212 801
fax: 051 226 071 
Aleja Svetog Save bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS 
 
Z [top]
Zakonodavno-pravni odbor tel: 056 210 017     
Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH tel: 033 225-321
fax: 033 203 232 
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 663 941
fax: 033 220 548 
Maršala Tita 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 279 350  Maršala Tita 9/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 
Zavod za računovodstvo i reviziju Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 668 225
fax: 033 668 225 
Mehmeda Spahe 5/IV
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
zavod@smartnet.ba 
Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine tel: 033 270 170
fax: 033 270 100 
Čekaluša 86
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH 
 Adresar verzija 1.03 | ADSBiH homepage | USBiH homepage
© 2004 Agencija za državnu službu BiH i Ustavni sud BiH. Sva prava pridržana.