Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine PSBiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 284 450
fax: 033 233 480  

Drugi brojevi telefona
Sekretar zajedničke: 033 284 423
Sekretar Predstavnič: 033 284 402
Sekretar Doma narod: 033 284 454  

Web sajtovi Parlamentarna skupština BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday December 5, 2014 (10:49 AM).