Ministarstvo pravde BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 223 501
fax: 033 223 504

E-mail
kontakt@mpr.gov.ba  

Drugi brojevi telefona
: 033 223 503  

Web sajtovi Ministarstvo pravde BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday September 16, 2005 (02:49 PM).