Služba predsjednika Republike Srpske (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 211 585
fax: 051 212 018  

Drugi brojevi telefona
: 051 212 828
: 051 300 063
: 051 300 074
: 051 212 828  


Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday January 30, 2006 (10:46 AM).