Vlada Republike Srpske (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 331 333
fax: 051 331 366  

Drugi brojevi telefona
: 051 331 112
: 051 331 333  

Web sajtovi Vlada RS

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:59 PM).