Biro za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 331 565
fax: 051 331 566

E-mail
press@biro.vladars.net (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Biro za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (11:29 AM).