Ministarstvo finansija RS (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 331 350
fax: 051 331 351

E-mail
mf@mf.vladars.net (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Ministarstvo finansija RS

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (01:22 PM).