Ministarstvo sigurnosti BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 213 623
fax: 033 213 628  

Drugi brojevi telefona
: 033 213 686  

Web sajtovi Ministarstvo sigurnosti BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (02:20 PM).