Ministarstvo pravde RS (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 331 582
fax: 051 331 594

E-mail
mpr@mpr.vladars.net (Kontakt adresa)  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Wednesday December 22, 2004 (04:20 PM).