Ministarstvo odbrane RS (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 318-629
fax: 051 300 243

E-mail
mo@mo.vladars.net (Kontakt adresa)  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday October 22, 2004 (02:00 PM).