Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 331 680
fax: 051 331 681

E-mail
muls@muls.vladars.net (Kontakt adresa)  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (01:57 PM).