Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vladike Platona bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 216 599
fax: 051 216 601

E-mail
mszs@mszs.vladars.net (Kontakt adresa)  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:08 PM).