Ministarstvo saobraŠaja i veza RS (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 331 611
fax: 051 331 612

E-mail
msv@msv.vladars.net (Kontakt adresa)  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Wednesday December 22, 2004 (04:21 PM).