Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS

E-mail
mgr@mgr.vladars.net (Kontakt adresa)  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday January 30, 2006 (10:35 AM).