Ministarstvo civilnih poslova BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 221 073
fax: 033 212 927  

Drugi brojevi telefona
: 033 444 537  

Web sajtovi Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (11:44 AM).