Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju RS (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 331 430
fax: 051 331 436

E-mail
meoi@meoi.vladars.net (Kontakt adresa)  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:01 PM).