Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 331 470
fax: 051 331 471

E-mail
mirl@mirl.vladars.net (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:04 PM).