Ministarstvo nauke i tehnologije RS (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 331 542
fax: 051 331 548

E-mail
mnk@mnk.vladars.net (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Ministarstvo nauke i tehnologije RS

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (01:25 PM).