Republička uprava carina (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Dr. Mladena Stojanovića 7
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 301 290  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday September 10, 2004 (01:27 PM).