Poreska uprava Republike Srpske (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Bana MilosavljeviŠa 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 332 300
fax: 051 300 199

E-mail
kontakt@poreskaupravars.org (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
Kontakt telefon: 051 217 838
Kontakt telefon: 051 217 840
Kontakt telefon: 051 217 841  

Web sajtovi Poreska uprava Republike Srpske

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:20 PM).