Republički zavod za statistiku (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Veljka Mlađenovića 12 d
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 301 492
fax: 051 303 583

E-mail
stat@rzs.rs.ba (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
Kontakt broj: 051 301 137  

Web sajtovi Republički zavod za statistiku

Ovaj unos je zadnji put updateovan Tuesday September 6, 2005 (12:31 PM).