Agencija za izdavanje garancija (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Fra An­ela ZvizdoviŠa 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 252 340
fax: 033 252 352

E-mail
iga@igabih.com
lamijakozaric@igabih.com (Lamija KozariŠ-Rahma)
vlatkotvrtkovic@igabih.com (Vlatko TvrtkoviŠ, Za)
d.mirko@inecco.net (Mirko DejanoviŠ, Zam)
rankaradovic@igabih.com (Ranka RadoviŠ, Pravn)  

Drugi brojevi telefona
: 033 252 353
: 033 262 720  

Web sajtovi Agencija za izdavanje garancija

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday January 30, 2006 (10:04 AM).