Republički hidro meteorološki zavod (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 460 852  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday September 10, 2004 (01:42 PM).