Republički sekretarijat za sport i omladinu (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 331 762
fax: 051 331 761  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday January 30, 2006 (10:44 AM).