Republički sekretarijat za odnose sa Međunarodnim tribunalom u Hagu i istraga (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 221 670
fax: 051 221 674  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:34 PM).