Arhiv Republike Srpske (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Aleji Svetog Save 1
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 301 528
fax: 051 301 528

E-mail
arhivrs@inecco.net (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
: 051 301 609  

Web sajtovi Arhiv Republike Srpske

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday September 15, 2005 (09:36 AM).