Agencija za državnu upravu Republike Srpske (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vladike Platona 66
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 346 051
fax: 051 346 056

E-mail
adurs@adu.vladars.net (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Agencija za državnu upravu Republike Srpske

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday May 11, 2007 (04:05 PM).