Agencija za lijekove Republlike Srpske (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Veljka Mlađenovića b.b.
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 456 040
fax: 051 450 301

E-mail
opp@al.rs.ba (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
: 051 456 050  

Web sajtovi Agencija za lijekove Republlike Srpske

Ovaj unos je zadnji put updateovan Wednesday November 15, 2006 (08:58 AM).