Agencija za lijekove Republlike Srpske, prestala sa radom 01.05.2009. (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Veljka Mlađenovića b.b.
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 456 040
fax: 051 450 301

E-mail
opp@al.rs.ba (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
: 051 456 050  

Web sajtovi Agencija za lijekove Republlike Srpske

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday October 31, 2011 (01:07 PM).