Agencija za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vladike Platona bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 348 348
fax: 051 348 346

E-mail
aaqi@blic.net (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Agencija za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday July 20, 2017 (04:11 PM).