Republička direkcija za puteve (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 309 790
fax: 051 308 794  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday January 30, 2006 (10:42 AM).