Republička direkcija za vode Republike Srpske - Bijeljina (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Miloša Obilića 51
76300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 055 201 784
fax: 055 211 517

E-mail
rdvt@rstel.net (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Republička direkcija za vode Republike Srpske - Bijeljina

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:29 PM).