Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Veselina Masleše 24/II
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 213 547
fax: 051 213 549

E-mail
rscad@rscad.org (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
Kontakt telefon: 051 213 550  


Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday August 8, 2005 (08:44 AM).