Agencija za statistiku BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Zelenih beretki 26
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 220 626
fax: 033 220 622

E-mail
bhas@bhas.ba (Agencija za statisti)  

Drugi brojevi telefona
: 033 220 352
: 033 220 624
: 033 220 623
: 033 220 625
: 033 220 625
: 033 220 622
: 033 220 622
: 033 220 627
: 033 220 627
: 033 220 628
: 033 220 628
: 033 220 629
: 033 220 629
: 033 219 783
: 033 219 783
: 033 220 352
: 033 220 352  

Web sajtovi Agencija za statistiku BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday August 28, 2006 (09:36 AM).