Direkcija za privatizaciju RS - ugašena (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Mladena Stojanovića 7
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 308 311
fax: 051 311 245

E-mail
slavica.skoro@rsprivatizacija.com (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Investiciono-razvojna banka RS
Zabilješka
S obzirom da je Direkcija za privatizaciju ugašena (kao i njen sajt koji se nalazio na internet adresi www.rsprivatizacija.com), a da je od 20.07.2007. godine sve poslove vezane za privatizaciju preuzela Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS). Potencijalni korisnici sve potrebne informacije vezane za privatizaciju u Republici Srpskoj mogu pronaći na zvaničnom sajtu www.irbrs.org.

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday July 23, 2012 (11:49 AM).