Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vladike Platona 3
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 221 270
fax: 051 217 947

E-mail
office@rsdef.org (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (01:02 PM).