Fond stanovanja Republike Srpske (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 218 617  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday September 10, 2004 (03:15 PM).