Ustavni sud Republike Srpske (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Karlja Alfonsa XIII broj 11
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 301-218  

Drugi brojevi telefona
Kontakt telefon: 051 301 238  

Web sajtovi Ustavni sud Republike Srpske

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:51 PM).