Agencija za državnu službu Federacije BiH (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Dola 15
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 552 041
fax: 033 552 040

E-mail
info@adsfbih.gov.ba (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
Kontakt telefon: 033 552 040  

Web sajtovi Agencija za državnu službu Federacije BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday May 11, 2007 (04:00 PM).