Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 233 498
fax: 033 268 312

E-mail
kontakt@ads.gov.ba (Oficijelna adresa)
konkursi@ads.gov.ba (Sektor za postavljen)
obuke@ads.gov.ba (Sektor za obuku i IT)  

Drugi brojevi telefona
Pisarnica - Fax: 033 268 312
Ivana Šanje: 033 284 701
Namik Alić: 033 284 702
Andrea Hamidičević: 033 284 702
Olja Papaz: 033 284 703
Zlatko Akšamija: 033 284 704
Milinko Kovač: 033 284 705
Hazim Kazić: 033 284 706
Kemal Bajramović: 033 284 707
Aldijana Grcić: 033 284 707
Stanislavka Ilić: 033 284 708
Boro Šarčević: 033 284 709
Ana Šipovac (+fax): 033 284 710
Azra Kost: 033 284 713
Amila Hadžialić: 033 284 714
Enisa Zec: 033 284 715
Zdravko Kujundžija: 033 284 716
Senad Mulasmajić: 033 284 717
Sanja Jelić: 033 284 718
Mirjana Marić: 033 284 719  

Web sajtovi Agencija za državnu službu BiH
Help desk Agencije za državnu službu BiH
Adresar institucija u BiH
ECDL certifikacija državnih službenika u BiH
eGovernment konferencija

Ovaj unos je zadnji put updateovan Tuesday September 1, 2009 (10:09 AM).