Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Halida Nazečića 4
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 562 550
fax: 033 445 475

E-mail
tanja.hadziavdic@cest.gov.ba (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
Kontakt telefon: 033 259-350
Kontakt telefon: 033 555-351
Kontakt telefon: 033 259 351  

Web sajtovi Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Tuesday March 18, 2008 (03:05 PM).