Porezna uprava Federacije BiH (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Husrefa Redžića 4
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 222 711
fax: 033 206 535

E-mail
info@pufbih.ba (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
Kontakt tel.: 222 711  

Web sajtovi Porezna uprava Federacije BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:21 PM).