Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 707 500
fax: 033 707 550

E-mail
press@hjpc.ba (Kontakt adresa)
vstvbih@pravosudje.ba (VSTV)
csd@pravosudje.ba (Centar za sudsku dok)
udt@hjpc.ba (Ured disciplinskog t)
predsjednik@hjpc.ba (predsjednik VSTVBiH)
predmeti@pravosudje.ba (Tim za podršku koris)  

Drugi brojevi telefona
Kontakt telefon: 033 707 534
Kabinet Predsjedništ: 033 707 507
Kabinet Predsjedništ: 033 707 575
Ured disciplinskog t: 033 707 534
Jedinica za odnose s: 033 707 518
Sekretarijat VSTVBiH: 033 707 506  

Web sajtovi Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Pravosudni web portal Bosne i Hercegovine
Pristup sudskim predmetima putem Interneta
Centar za sudsku dokumentaciju

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday May 7, 2010 (11:29 AM).