Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpsk (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 247 427
fax: 051 247 590

E-mail
gcrsoffice@blic.net (Kontakt adresa)
gcrs_jelena@blic.net (Kontakt adresa)
d.tepsic@gc.vladars.net (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Gender centar Vlade Republike Srpske

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday August 12, 2010 (10:20 AM).