Transparency International BiH - (Nije zvanična institucija BiH) (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Gajeva 2
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 216 369
fax: 051 216 369

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Mis Irbina 18
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 220 049
fax: 033 220 049

E-mail
info@ti-bih.org (Kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
: 216 928
: 224 520
: 224 521
Broj za prijavu koru: 0800 55555  

Web sajtovi Transparency International BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Friday October 22, 2004 (02:16 PM).