Služba za zajedničke poslove institucija BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 284 520
fax: 033 217 966

E-mail
szpbih@smartnet.ba (kontakt adresa)  

Drugi brojevi telefona
: 033 284 529
: 033 284 523
: 033 284 532
: 033 284 565
: 033 284 784
: 033 284 534
: 033 284 569
: 033 284 539
: 033 284 537
: 033 284 537
: 033 284 564
: 033 284 564
: 033 284 528
: 033 284 536
: 033 284 536
: 033 284 520
: 033 284 521
: 033 284 524
: 033 284 522
: 033 284 522
: 033 284 530
: 033 284 527
: 033 284 527
: 033 284 527
: 033 284 563
: 033 284 563
: 033 284 583
: 033 284 583
: 033 284 525
: 033 284 535
: 033 284 561
: 033 284 580
: 033 284 526
: 033 284 533
: 033 284 587
: 033 284 567
: 033 284 576
: 033 284 581
: 033 284 584
: 033 284 575
: 033 284 578
Šank I: 033 284 571
Šank II: 033 284 572
Šank III: 033 284 573
Šank IV: 033 284 574
Kuhinja: 033 284 538
Vodoinstalateri: 033 284 586
Bravari: 033 284 582
Električari: 033 284 585
PTT Servis: 033 284 570  

Web sajtovi Služba za zajedničke poslove institucija BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:40 PM).