Centralni registar hartija od vrijednosti RS (Institucije RS)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Bana MilosavljeviŠa 6
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 223 710
fax: 051 223 718

E-mail
crhov_rs@inecco.net (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Centralni registar hartija od vrijednosti RS

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (11:39 AM).