Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Maršala Tita 9A/1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 276 760
fax: 033 276 768

E-mail
aneks8ko@bih.net.ba (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Wednesday September 30, 2015 (02:42 PM).