Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 217 782
fax: 033 217 783

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Zagrebačka 10
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 036 332 963
fax: 036 332 966

E-mail
info@kfbih.com (Kontakt adresa Saraj)
gkfbih@tel.net.ba (Kontakt adresa Mosta)  

 
Web sajtovi Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (02:24 PM).