Centralna izborna komisija BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Mula Mustafe Bašeskije 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 251 300
fax: 033 251 329

E-mail
kontakt@izbori.ba (kontakt,)
info@izbori.ba (kontakt,)
webmaster@izbori.ba (kontakt,)  

 
Web sajtovi Centralna izborna komisija BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (10:53 AM).