Uprava za indirektno oporezivanje BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Ulica Bana LazareviŠa bb
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
RS
tel: 051 335 100
fax: 051 335 101

Adresa (Regionalni centar Sa)
Ulica đoke MazaliŠa 5
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 279 470
fax: 033 206 340

E-mail
info@uino.gov.ba (Kontakt adresa)  

 
Web sajtovi Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (03:30 PM).